NEN 1006 onderzoek

Door een NEN 1006 onderzoek uit te laten voeren krijgt u een goed beeld van de staat waarin uw drinkwaterinstallaties zich bevinden.

Aanvraagformulier

Wij verwerken uw gegevens conform onze Privacyverklaring.

De NEN 1006 norm

In Nederland is het vanzelfsprekend dat we een glas kraanwater kunnen drinken zonder dat we bang hoeven te zijn dat we er ziek van worden. Dat komt omdat we goede afspraken met elkaar gemaakt hebben over de kwaliteit van het drinkwater. Deze kwaliteitseisen zijn vastgelegd in de NEN 1006 norm. Door een NEN 1006 onderzoek uit te laten voeren krijgt u een goed beeld van de staat waarin uw drinkwaterinstallaties zich bevinden.

U, als eigenaar of beheerder van een collectieve drinkwaterinstallatie bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van het water vanaf de watermeter. Tekortkomingen in leidingwaterinstallatie kunnen rechtstreeks leiden tot gezondheidsproblemen van de gebruikers van het water.

Laat tijdig een NEN 1006 inspectie uitvoeren

Om te voorkomen dat onopgemerkte tekortkomingen van de drinkwaterinstallatie ten koste van de kwaliteit van het drinkwater gaan, dient de installatie tijdig te worden geïnspecteerd door middel van een NEN 1006 inspectie. Daarvoor kunt u gebruik maken van de diensten van Lucht- en Waterinspectie Nederland.

In ondeugdelijke drinkwaterinstallaties bestaat de kans op bacteriegroei van bijvoorbeeld legionella, E-coli, pseudomonas of streptokokken. Daarnaast bestaat de kans dat er verontreinigingen vanuit de aangesloten apparatuur in de installatie terecht komt. Een preventief beleid ten aanzien van controle op de drinkwaterinstallatie is dan ook onontbeerlijk.

Het NEN 1006 onderzoek

Zowel bij nieuwe- als bestaande bouw lopen ervaren specialisten van Lucht- en Waterinspectie Nederland de gehele leidingwaterinstallatie na en toetsen deze aan de daarvoor gestelde voorwaarden.

Tijdens het onderzoek worden onder andere de volgende zaken gecontroleerd:

  • Aangesloten toestellen en apparaten;
  • De aanwezigheid van de beveiligingen voor toestellen en apparaten;
  • Leidingmaterialen;
  • Dode leidingdelen;
  • Hotspots;
  • Het beheer van de installatie in hoofdlijnen.

De bevindingen van het onderzoek

Na het NEN1006 onderzoek worden de bevindingen daarvan door Lucht- en Waterinspectie Nederland in rapportvorm aangeboden. In dit rapport staat per getoetst onderdeel vermeld of dit voldoet aan de NEN1006 eisen.

In het geval dat er bepaalde onderdelen niet aan de gestelde eisen voldoen, wordt er in het rapport geadviseerd wat er ondernomen dient te worden om de installatie wel aan de eisen te laten voldoen. Let op, de eigenaar/beheerder van de installatie dient zelfstandig de noodzakelijke acties te ondernemen. Uiteraard kan Lucht- en Waterinspectie Nederland u hierin begeleiden.

Nen 1006 onderzoek aanvragen

Om een afspraak met Lucht- en Waterinspectie Nederland te maken voor het uitvoeren van een NEN 1006 onderzoek kunt u gebruik maken van het contactformulier, of u neemt telefonisch contact met ons op. U ontvangt dan van ons een prijsopgave. Nadat u deze heeft geaccepteerd, wordt er een afspraak ingepland. Na de inspectie ontvangt u van ons zo snel mogelijk een analyserapport dat indien noodzakelijk wordt aangevuld met verbeterpunten. Onze rapportages worden digitaal verstrekt. Indien noodzakelijk kan dit rapport op locatie worden toegelicht.

Direct aanvragen

Menu