Wateronderzoek

Vragen over waterkwaliteit of gezondheidsklachten, thuis of op het werk? Wij helpen u graag verder.

Aanvraagformulier

Wij verwerken uw gegevens conform onze Privacyverklaring.

Algemene informatie

Middels een wateronderzoek van Lucht- en Waterinspectie Nederland® inspecteren, analyseren en beheren wij drinkwater installaties voor onze opdrachtgevers. Wanneer het water in leidingen voor een langere tijd stilstaat en opwarmt kunnen legionellabacteriën zich in hoog tempo vermenigvuldigen. Dit water kan bij inademing als kleine druppeltjes – onder andere via douches, airconditioners of luchtbevochtigers – de veteranenziekte veroorzaken.

Drinkwater is een basisbehoefte en mag geen risico’s opleveren voor de volksgezondheid. Dit is beschreven in de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit. Hierin staan de specifieke eisen voor drinkwater en warm tapwater. Deze normen zijn vastgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het aanvraagtraject bestaat uit zes korte stappen:

Indien wij meer informatie nodig hebben om tot een passend advies te komen, nemen wij (telefonisch) contact met u op.

Gelet op de aard van de klacht(en) en hetgeen u wenst, vervaardigen wij het advies voor uw situatie. Dit wordt u digitaal aangeleverd.

Tezamen met het advies ontvangt u onze aanbieding.

Zodra wij uw opdracht ontvangen, plannen wij samen met u een onderzoeksdatum in.

Na het onderzoek legt onze inspecteur zijn bevindingen vast in het analyserapport In dit rapport worden eventuele verbeterpunten inzichtelijk gemaakt. Onze rapportages worden digitaal verstrekt en kunnen indien gewenst op locatie worden toegelicht.

Wateronderzoek aanvragen

U kunt dit onderzoek aanvragen per contactformulier, of door contact met ons op te nemen. Geef daarbij duidelijk aan wat de klacht of vraag is. Wij zullen dan een prijsopgave mailen en bij akkoord deze inplannen. Na de inspectie sturen wij een analyserapport met daarbij de eventuele verbeterpunten. Alle onze rapportages worden digitaal verstrekt en kunnen indien nodig worden toegelicht op locatie.

Direct aanvragen

Menu