NEN 1006: graadmeter voor schoon drinkwater

In Nederland is het de gewoonste zaak van de wereld dat het drinkwater veilig is om op te drinken. We denken er niet eens bij na dat het ook anders zou kunnen zijn. Om dat zo te kunnen houden, zijn er bepaalde eisen die aan ons drinkwater worden gesteld. In het Bouwbesluit staat dan ook dat drinkwaterinstallaties aan een bepaalde norm moeten voldoen. Met de publicatie van de NEN 1006 (2018) ligt er een geüpdatete editie van de Nederlandse norm op het gebied van leidingwaterinstallaties.

Nen 1006 Inspectie

Wat is de NEN 1006?

De NEN 1006 is een document dat de exacte norm voor drinkwaterinstallaties bevat en wordt uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN). Hierin staan de eisen en aanbevelingen voor leidingwaterinstallaties, vermeld uit het oogpunt van de volksgezondheid, veiligheid en doelmatigheid.

Een NEN 1006 onderzoek verschaft duidelijkheid op de vraag of een drinkwaterinstallatie al dan niet aan de gestelde eisen voldoet. Uitzondering hierop zijn prioritaire locaties, zoals ziekenhuizen, zorginstellingen, zwemgelegenheden en verblijfaccommodaties. Deze moeten ook nog aan extra eisen voldoen. Eén daarvan is dat zij moeten beschikken over een legionellabeheersplan.

De eigenaar of beheerder van de installatie is verantwoordelijk

Eigenaren en beheerders van drinkwaterinstallaties zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het water vanaf de watermeter. Dat houdt in dat de installatie goed ontworpen, aangelegd, beheerd en onderhouden moet zijn.

In de praktijk blijkt dat veel installaties niet aan de norm voldoen. Het is belangrijk om daar tijdig actie op te ondernemen, om te voorkomen dat er veel en langdurig kosten moeten worden gemaakt om legionella te voorkomen. Daarom is het raadzaam om door Lucht- en Waterinspectie Nederland een NEN 1006 onderzoek uit te laten voeren. U bent dan goed op de hoogte en weet welke acties u eventueel moet ondernemen om problemen voor te zijn.

Het NEN 1006 onderzoek

Specialisten van Lucht- en Waterinspectie Nederland onderzoeken zowel in bestaande bouw als nieuwe bouw de gehele leidingwaterinstallatie en toetsen dit aan de NEN 1006. Na afloop ontvangt u zo snel mogelijk een rapport waarin alle bevindingen staan vermeld en of de geïnspecteerde installatie voldoet aan de gestelde eisen. Is dit niet het geval, dan staan de te nemen acties ook in het rapport vermeld.

Belangrijke inspiratiebron

Bij het ontwerpen, aanleggen, renoveren en beheren van drinkwaterinstallaties in gebouwen, is de NEN 1006 een belangrijke inspiratie. Immers, in de NEN 1006 staat vermeld dat wanneer zowel ontwerp, aanleg als beheer van drinkwaterinstallaties conform de NEN 1006 zijn, er voldoende vertrouwen is in een legionellaveilige installatie.

Het belang van een tijdige onderzoek

Regelmatig horen wij van eigenaren en beheerders van drinkwaterinstallaties dat zij opzien tegen het voldoen aan de verplichte NEN 1006 regels, het bijhouden van het installatiedossier, en tegen de kosten die een onderzoek met zich meebrengt. In de praktijk is dat gelukkig anders:

  • De kosten voor legionella preventie zijn over het algemeen lager wanneer installaties aan de NEN 1006 voldoen;
  • Het uitvoeren van éénmalige correcties die noodzakelijk zijn om de installatie aan te passen aan de NEN 1006 leidt niet alleen tot een betere waterkwaliteit, maar ook tot een significante verlaging van de variabele kosten. Denk aan bijvoorbeeld een vermindering van de wekelijkse spoelacties, reinigingen en herbemonsteringen.

Maak dus tijdig een afspraak met Lucht- en Waterinspectie Nederland en laat uw installatie controleren. Dat geeft u het o zo belangrijke inzicht in de situatie van de drinkwaterinstallatie die u beheert.

Lees ook deze blogs

Controleren keerkleppen: voorkom verontreiniging in uw waterleiding

Goed werkende keerkleppen zijn essentieel voor veilig en gezond drinkwater en kunnen een potentiële Legionellabesmetting voorkomen. In dit artikel vind je informatie over wat een keerklep is en waarom u deze keerkleppen regelmatig moet controleren.
Blog lezen

Het gevaar van de Legionellabacterie

Legionella is een bekende bacterie waar veel mensen wel eens over gehoord hebben. Gelukkig hebben wij in Nederland veel maatregelen getroffen om de Legionellabacterie te voorkomen, toch heeft een recordaantal van 561 nederlanders een Legionellabesmetting (september 2018). In dit artikel verteld Lucht- en Waterinspectie Nederland meer over deze bacterie, de gevolgen en over de boosdoeners.
Blog lezen
Menu